Vejledende hærdningsforhold for kalkbaserede materialer:

Når man arbejder med de kalkbaserede materialer, må man kende hærdingsforholdene. Vi har to slags kalk; luftkalken og vandkalken.

Luftkalken er den kalk der hærder med luftens kuldioxid. Det er f.eks. den våde kulekalk og den tørlæskede kalk, der er i vores tørre blandingsprodukter. For at luftkalken kan hærde, skal kalkmørtlen være tør. Luftkalken hærder først, når vandindholdet er under ca. 7%. Materialet skal derfor være helt hvidtørt, før hærdningen påbegyndes.

Vandkalken (den hydrauliske kalk – Jurakalken) hærder primært med vand, men også med luftens kuldioxid. Det betyder, at den første styrke kommer mens materialet er vådt – og resten når produktet er udtørret og kan optage kuldioxiden. Den hydrauliske kalk opbygger hurtigere sin styrke end luftkalken og bliver meget stærkere end denne.

Ved pudsearbejder er det vigtigt, at materialerne har en vis styrke, inden næste lag påføres. Vejledende hærdetider ved 20°C – og en lagtykkelse på 10 mm er:

Rødvig Kulekalkmørtel (1:3 12%) K 100/750: Hvidtør i min. 14 døgn.
Rødvig2Comp KKh 50/50/575: Hvidtør i min. 10 døgn.
Rødvig Juramørtel KKh 35/65/500: Hvidtør i min. 8 døgn.
Rødvig Juramørtel KKh 20/80/475: Hvidtør i min. 7 døgn.
Rødvig Juramørtel Kh 100/400: 7 dage efter påføring.

For Rødvig Sandkalk, Rødvig Kalkmælk og Rødvig Kalkvand gælder: Hvidtør i min. 1 døgn.


Hærdetiden er meget temperaturafhængig, og de ovenstående hærdetider, skal ved lavere temperatur end 20°C, forlænges med følgende faktor:

Ved 15°C forlænges hærdetiden med 2 gange.

Ved 10°C forlænges hærdetiden med 3 gange.

Ved 5°C forlænges hærdetiden med 6 gange.

Samme hærdningsfaktorer gælder ved opmuring, understrygning o.lign.

De kalkbaserede produkter bør kun anvendes i temperaturområdet 10 til 25°C.

Især ved for lav temperatur, kan pudsearbejder blive kritiske, da pudsen kan udtørre uden at opnå styrke, med svindrevner til følge.

Klik for flere referencer

De 10 bud for murværk

Undgå faldgruberne når du murer

Konsulentbistand

Kontakt os på +45 56 50 30 00 eller på info@kalk.dk

Tilmeld dig vores nyhedsbrev