Før kalkningen skal væggene forbehandles som omtalt under farvet kalkning, og de bør stå strøget med én gang hvidtekalk. Grundig forvanding er særlig nødvendig ved kalkning med jernvitriol, hvor man må arbejde vådt i vådt for at undgå stød og striber. Den hvidkalkede bund skal yderligere forvandes for at opnå en så jævn og ensartet bund for strygningen som muligt.

Strygning

1. Strygningen foretages bedst med hårkoste, store koste til store flader, mindre til false og små partier.

2. Strygningen udføres som en kombination af lodrette, vandrette og rundstrygende bevægelser og mellem hver fyldning af kosten må sluttes efter ujævne linier – og det nye påny stryges sammen med det gamle, mens det endnu er vådt og grønt.

3. Ved bindingsværk er det nemt at nå at gulkalke hver tavle for sig »vådt i vådt«.

4. Ved enetages grundmurede huse må opholdene lægges ved dør- og vinduesfalse.

5. Ved toetages huse bør der kalkes af to personer, én foroven og én forneden, og de bør følges ad i opholdene. Er facaden delt af båndgesimser, kan man dele arbejdet i højden i to arbejdsgange.

6. Som ved alle kalkarbejder får man, også ved gulkalkning med jernvitriol, de bedste resultater, når den foretages indenfor lange gråvejrsperioder i tidligt forår eller sent efterår – ikke i sol og ikke i frost. Se hærdningsforhold

7. Den færdige blanding af kalk og jernvitriol kan udmærket lagres i længere tid, når blot den er omhyggelig tildækket, fx i en plastikspand med tætsluttende låg. Samt beskyttet mod frost.

Kilde: Byhuset

Klik for flere referencer

De 10 bud for murværk

Undgå faldgruberne når du murer

Konsulentbistand

Kontakt os på +45 56 50 30 00 eller på info@kalk.dk

Tilmeld dig vores nyhedsbrev