Kalkvand kan fremstilles på byggepladsen ved at blande 1 rumdel Rødvig Kulekalk (kalkdej) til 5 dele drikkevand. Delene sammenpiskes grundigt indtil kalkdejen er fuldstændig sammenblandet med vandet. Blandingen henstår mindst i et døgn, hvorefter de hvide pigmenter er bundfældet og den klare mættede opløsning af calciumhydroxid, kalkvand Ca(OH)2, står øverst i baljen. Vi råder til, at du afdækker baljen tæt med plastik, for at undgå luftens adgang, som ellers vil igangsætte hærdningen på oversiden i form af en hurtigt dannet hinde af kalkkrystaller CaCO3. Kalkvandet suges eller øses meget forsigtigt over i spande, som lukkes med et tæt låg. Pas på ikke at rode så meget i kalkvandet – undgå at de hvide pigmenter blander sig med kalkvandet. Efter at kalkvandet er aftømt kan processen gentages ved at tilsætte det samme mål drikkevand. Vi råder til, at du stopper efter 5. gang, derefter kan den hvide kalk bortkastes.  

Kalkvands anvendelsesmuligheder

  1. Rødvig kulekalk (kalkdej) udrøres med kalkvand til kalkmælk i blandingsforholdet ca. 1:5.
  2. Kalkvand bruges som blandevand til ekstra god kalkmørtel.
  3. Kalkvand til fixering af kalkpuds, hvis krystalnettet og binding med sandskornene trænger til forstærkning.
  4. Kalkvand til overfladebeskyttelse af kalkede og laserede vægge.
  5. Kalkvand til overfladebeskyttelse af indfarvet puds på vægge. 
  6. Kalkvand til overfladebeskyttelse af blank facademur. (Forstærkning af brandhud og ødelagte partier af samme).

Forstærkning af kalkpuds

Såfremt krystalnettet på en bevaringsværdig kalkpuds er begyndt at gå i opløsning, kan mindre pudslag på nogle centimeter genopbygges ved tilførsel af kalkvand. Arbejdet skal gennemføres i skygge. Væggene gennemvædes først med drikkevand helt ind til murværket. Så snart overfladen er holdt op med at skinne blankt, påføres væggene rigeligt med kalkvand, og når pudsen er gennemvædet, trækkes kalkvandet med hele vejen igennem pudsen. Processen bør foretages så mange gange, som det er nødvendigt for, at en total opbygning af krystalnettet er sket hele vejen igennem. En temperaturforskel på nogle grader mellem afkølet kalkvand og et varmere murværk vil fremme processen, fordi koncentrationen af opløst Ca(OH)2 stiger med faldende temperatur.

Lasering med indfarvet kalkvand

Arbejdet skal gennemføres i skygge. Væggene skal fugtes så meget at der undgås en for kraftig optørring. Bunden til lasering bør være så åben som mulig. Fx er facader der er pudset med kalk og kalkhydrauliske mørtler, samt facader af håndeller blødstrøgne mursten med god sugeevne og ru porøs overflade, velegnede. Facader af hårde cementmørtler og tætte maskinmursten er ikke egnede. Vi anbefaler, at du udfører prøver på den ønskede bund. Efter endt tørretid kan det færdige resultat vurderes. Arbejdet skal udføres i én arbejdsgang og afsluttes på steder, hvor man ikke kan se farveforskelle, fx ved hjørner, ved indadgående vinduesåbninger, tagnedløbsrør og ved vandretliggende fremspring. Såfremt facaden er så stor at det ikke kan lade sig gøre at afslutte inden for en arbejdsperiode, bør man opmåle i passende felter og der lave sine samlinger nøjagtigt og lige. Arbejdet udføres i skygge med svamp eller med kost. Konsistensen kan reguleres ved at aftage eller tilsætte kalkvand. Under arbejdets udførelse skal det indfarvede kalkvand aktiveres konstant for at opnå ensartet farvedækning. Lasering kan foretages en eller flere gange alt efter ønsket udseende, men behandlingen skal være optørret fra gang til gang.

Afslutning med kalkvand på facader

Facader som er pudset/filtset med eller uden farve, laseret/-kalket med eller uden farve, samt brandhudsforstærket og laseret på facademursten, afsluttes med en eller flere gange kalkvand. Kalkvandsbehandlinger danner en naturlig beskyttelse, uden at være for tætte for den naturlige fugt- og damptransmission indefra, som disse facader kræver. Arbejdet skal udføres i skygge med kost eller ved sprøjtning. Brugen af det gamle velkendte kalkvand »vallen« er igen kommet i søgelyset, fordi der ikke findes noget bedre til behandling af de gode mursten- og mørtelfacader, som kræver fri fugt og damptransmission. Arbejdet med kalkvand foretages normalt ikke under +5°, og det skal udføres i skygge. Ved tørre vægge forvandes der med almindeligt drikkevand. Kalkvand opbevares tæt for luftens adgang og frostfrit.

Vedligeholdelse

Overflader laseret med kalkvand har normalt årelang holdbarhed. Uheldige påvirkninger som alger, udstødningsgasser i større mængder, mekaniske påvirkninger og lignende, kan medføre hurtigere misfarvning. Afskallinger af bunden hvorpå laseringen har fundet sted, vil kræve at det afskallede sted repareres med den samme mørtel, som har været anvendt ved oppudsningen. Mørtlen påføres forsigtigt, udelukkende på det beskadigede felt, og efter optørring laseres med samme kalkvand – kun på de reparerede felter. Laserede overflader patinerer med tiden.

Tidspunktet for, hvornår en rengøring/efterbehandling skal foretages, må bero på et individuelt skøn.

Klik for flere referencer

De 10 bud for murværk

Undgå faldgruberne når du murer

Konsulentbistand

Kontakt os på +45 56 50 30 00 eller på info@kalk.dk

Tilmeld dig vores nyhedsbrev