Konsulentbistand

Konsulentbistand

Vi er altid til tjeneste med besvarelse af spørgsmål, som har relation til mørtelarbejde, teglarbejde og overfladebehandling, særligt i forbindelse med fredede og bevaringsværdige bygninger. Hvis du har et spørgsmål, vi ikke lige kan svare på, undersøger vi gerne spørgsmålet til senere besvarelse. Den tekniske vejledning, som vi kan yde, har kun til formål at bistå med de erfaringer, vi har. Vi påtager os derfor ikke ansvaret som projekterende tekniker, ligesom vores evt. skriftlige anvisninger ikke er ansvarspådragende. Ved renoveringsarbejder kan vi henvise til teknikere, der er fortrolige med renoveringsarbejde af bevaringsværdige og fredede bygninger.

De 10 bud for murværk

Undgå faldgruberne når du murer

Konsulentbistand

Kontakt os på +45 56 50 30 00 eller på info@kalk.dk

Tilmeld dig vores nyhedsbrev