Der er mange årsager, både af æstetisk og teknisk art, til at man i vore dage i udstrakt grad anvender teglgulve. Teglgulvbelægningen er imidlertid ikke af ny oprindelse. Den er anvendt i mange af vore gamle bygninger og har vist sig særdeles holdbar. Naturen kan ikke standardiseres, og tegl er et rent naturprodukt. Farve og udseende kan derfor variere fra tegl til tegl.

Modtagekontrol

Kontrollér ved modtagelsen, at gulvteglene svarer til det bestilte, samt at farve og brænding er ens. Vi anbefaler altid at blande gulvteglene forinden lægningen. På den måde opnås det bedste resultat.

Rengøring

Forinden lægningen påbegyndes, skal underlaget være helt rengjort. Løse partikler og løst pudslag skal fjernes for at opnå en god vedhæftning.

Opmåling

Inden lægningen opmåles gulvet, der afsættes hjælpemærker og snore til retning og højde. Det er en fordel at lægge en række tegl ud efter hvert led, så fuge og tilskæringsbredde ved vægge kan afpasses fornuftigt og efter ønske. Under lægningen er det en fordel at anvende en måleliste med afsatte mærker. Er der tvivl om forbandt og fugebredder, så udlæg en m2 i et felt og fyld fugerne med fint sand. Herved får man en fornemmelse af det færdige gulv.

Tegl i vand

Tegl som lægges i mørtel, skal først gennemvædes i vand, fx ved at stå i en balje i 15-20 min. Herved undgås en for hurtig udtørring under lægningen. Når overfladen er mat fugtig, er teglene klar til nedlægning.

Blanding

Til indvendig læggemørtel og fugning anbefales det at anvende en Skandinavisk Jura-mørtel i blandingsforhold KKh 35/65/500 eller KKh 20/80/475. Blandingen skal foregå i tvangsblander, eller ved mindre gulvareal med piskeris i spand eller balje. Ideel blandetid er 20 min.

Udlægning af ledere

Underlaget (betongulvet) skal under lægningen holdes fugtigt, ved at man hælder vand ud over. Undgå at der forekommer vanddannelse i betongulvets lunker. Før læggemørtlen udlægges, svummes gulvet af hensyn til en bedre vedhæftning. Til svumningen anvendes læggemørtlen som kostes ud med en stiv kost. Det kan blive nødvendigt at tilsætte ekstra vand. Udlægning af mørtelledere foretages med en passende indbyrdes afstand, som et ret bræt kan spænde over. Lederne rettes af med et vaterpas. Normal tykkelse er 2 til 4 cm. Husk at tage hensyn til teglstenenes forskellige tykkelser.

Lægning

Mørtelen udlægges nu mellem lederne i et areal så stort, at man bekvemt kan komme til at lægge teglene. Hvis de udlagte ledere begynder at tørre op, fjernes de efter at man har trukket sin læggemørtel, og lederne erstattes derefter af ny mørtel. Lægning af teglene kan påbegyndes. Anvend fx skaftet af en hammer og sørg for at teglene bliver slået godt ned i mørtelen så en god vedhæftning opnås.

Fugning

Hvis gulvet ikke fuges under nedlægningen, må man vente med at fuge til hærdetiden er forløbet – ved almindelig stuetemperatur ca. 1 uge. Der fuges med samme mørtel, som gulvet er lagt i, og vi anbefaler, at du anvender en fugeske og glitte fugen i overfladen af hensyn til nemmere rengøring. Fugningen skal udføres omhyggeligt. Pas på ikke at tvære mørtelen ud over teglene. Evt. mørtelrester fjernes med en børste. Der må ikke anvendes syre.

Rengøring og vedligeholdelse

Der kan under visse omstændigheder fremkomme hvide saltudslag (udblomstringer). Sådanne udslag fjernes med støvsuger eller ved tør-børstning. Eventuelle fastsiddende dele tørres bort med en fugtig twistklud eller lign. Fastsiddende mørtelrester, der ikke har kunnet fjernes på anden måde, må fjernes ved hjælp af de specielle rengøringsmidler, der benyttes til keramiske gulve efter en uges forløb. Fx Fefix. Saltsyre og andre stærke syrer må ikke anvendes til at gøre teglgulve rene med. Kontakt evt. forhandler. Vedrørende teglgulvets overfladebehandling og vedligeholdelse er det altafgørende, hvilket teglfabrikat der er brugt. Behandlingen må afgøres fra opgave til opgave.

Klik for flere referencer

De 10 bud for murværk

Undgå faldgruberne når du murer

Konsulentbistand

Kontakt os på +45 56 50 30 00 eller på info@kalk.dk

Tilmeld dig vores nyhedsbrev