Materialer og blandingsforhold ved indvendig og udvendig istandsættelse af kirker

Kalk

Til såvel kalkning som fremstilling af ren kalkmørtel bruges udelukkende vådlæsket, vellagret kulekalk, som fremstilles af brændt stykkalk, der læskes ved tilsætning af vand uden tilsætningsmidler og lagres i kuleanlæg, nedgravet i jorden.

Grus og sand

Her anvendes vasket, ovntørret, skarpkantet Kronhøj Mørtelsand. Andre sandtyper kan også anvendes, hvis de er godkendt til mørtelfremstilling.  

Mørtler

Der anvendes kun rene kalkmørtler til indvendige vægge og hvælv. Til udvendige vægge anvendes normalt også de rene kalkmørtler, dog er det nødvendigt at tilsætte hydraulisk kalk (Skandinavisk Jurakalk), på steder hvor rene kalkmørtler ikke kan bruges alene pga. et større fugtindhold i omgivelserne end de 6-7%. Det vil sige ved sokler, murkroner, kamme og takker, facader, påmuring af tegl og rygninger, understrygning af tegl og til gulvarbejde.

Blandingsforhold

Grov mørtel
Til dybe revner og reparationer anvendes normalt blandingerne: 1 del Rødvig Kulekalk: 3 dele Kronhøj Mørtelsand eller 1 del Rødvig Kulekalk: 3½ del Kronhøj Mørtelsand med sandtype 0-5 mm.

Finere mørtler
Til mindre reparationer og som sidste lag på større reparationer anvendes normalt:
1 del Rødvig Kulekalk: 2½ del Kronhøj Mørtelsand eller
1 del Rødvig Kulekalk: 3 dele Kronhøj Mørtelsand med sandtype 0-1,0 mm eller 0-2,0 mm.

Tilberedning af kulekalkmørtel

Rødvig Kulekalkmørtel blandes efter rummåls princippet, det vil sige at man fylder kalkdejen og det ovntørrede Kronhøj Mørtelsand op med strøgne mål, i spande eller lign. De afmålte mængder sammenblandes i tvangsblandemaskine. Af hensyn til optimal kontakt med bindemiddel og sand må der ikke tilsættes vand. Om nødvendigt anvendes kalkvand. Ved mindre portioner kan anvendes et piskeris på en boremaskine. Rødvig Kulekalkmørtel bør blandes i god tid, helst 3 uger før brug, på hvilket tidspunkt den igen skal aktiveres i en tvangsblandemaskine eller med et piskeris, uden tilsætning af vand eller sand.

Hydraulisk mørtel

På de steder hvor rene kalkmørtler ikke kan bruges alene, som nævnt ovenfor, iblandes hydraulisk kalk (Skandinavisk Jurakalk). Oplysning om brugen af Skandinavisk Jurakalk, må gives af rådgiverne i hver enkelt sag.

Kalkning

Hvis de eksisterende kalklag umiddelbart er bæredygtige efter afvaskning, vil følgende fremgangsmåde i reglen give et godt resultat, såvel indvendigt som udvendigt.

Forbehandling

Forbehandling med kalkvand. Der kalkes vådt i vådt.

Grundkalkning (svumning)

1 del Kronhøj Mørtelsand nr. 00 (0,0-0,3 mm)
4 dele læsket Rødvig Kulekalk (kalkdej)

Fortyndes med kalkvand til passende strygekonsistens afhængig af bundens beskaffenhed (omtrent som ylette eller lign.). Inden kalkning fugtes muren med kalkvand. Overfladen må ikke være blankvåd. Hærder på min. 4-5 døgn.

Færdigbehandling: Med 2-3 gange hvidtekalk.

Rødvig Kulekalk fortyndet med kalkvand til fuld dækning. Også her bør der gå 4-5 døgn mellem behandlingerne.

Indfarvning af kalk

Til indfarvning af kalk anvendes kalk- og lysægte pigmenter, som fx jordfarverne okker eller terra di siena. Pigmenterne udblødes i kalkvand mindst et døgn før brug. Ved kirkearbejde skal sammensætningen og dosering godkendes fra sag til sag.

Ved alt kalkningsarbejde, såvel indvendigt som udvendigt, skal Nationalmuseets kalkningstjeneste kontaktes inden arbejdet går i gang på: Tlf. +45 33 47 35 02

Kalkningstjenesten skal, under alle omstændigheder tilkaldes, hvis eksisterende kalklag skal fjernes for at opnå en bæredygtig bund. Det samme gælder, hvis pudspartier er løse og skal nedhugges.

De 10 bud for murværk

Undgå faldgruberne når du murer

Konsulentbistand

Kontakt os på +45 56 50 30 00 eller på info@kalk.dk

Tilmeld dig vores nyhedsbrev