Rødvig Kalkvand

137,50 DKK2.098,75 DKK inkl. moms

Farve
Ryd

Brug kun KLAR kalkvand som efterbehandling!

Produktbeskrivelse 

Rødvig Kalkvand er en klar og mættet opløsning af calciumhydroxid til beskyttelse af kalkede og pudsede overflader eller blankt murværk – og til blanding af kalkprodukter til opgaver, hvor der ønskes særligt gode egenskaber af produkterne. Kalkvand er det klare vand, som flyder ovenpå vådlæsket kulekalk. Det er fremstillet ved at blande 1 del kulekalk med 5 dele drikkevand, som oprøres til en hvid vælling (Kalkmælk). Når de hvide pigmenter har bundfældet sig, er kalkvandet hældt fra og fyldt i spande.

Anvendelsesområde 

Rødvig Kalkvand indeholder ligeså mange bindere som almindelig hvid kalkmælk. Det har derfor mange anvendelsesmuligheder:

  • Til forvanding af murværk inden pudsning eller kalkning for at tilføre overfladen ekstra mange bindere.
  • Til kalkmælk i særlig god kvalitet hvor Rødvig Kulekalk udrøres med kalkvand til kalkmælk i blandingsforhold 1:5
  • Til udblødning af farver hvor kalkægte farver udblødes i kalkvand i blandingsforholdet 1:1 mindst dagen før, det skal tilsættes kalkmælk, sandkalk, finpuds eller kulekalksmørtel.
  • Til blandevand ved tilberedning af særlige gode mørtler, som med kalkvandet får tilført ekstra mange kalkbindere.
  • Til overfladebeskyttelse af nykalkede eller -pudsede vægge eller af blankt murværk, hvor det kan binde fugemørtlen og forhindre at de smuldrer.
  • Til lasering hvor kalkvand sammenblandes med kalkægte farver til lasur.

Emballage

Rødvig Kalkvand leveres i 18 liters plastspande med tætsluttende låg.
Kalkvand kan leveres både klar og indfarvet med kalkægte farver i nuancer efter eget ønske.

Yderligere oplysninger 

KALK A/S har igennem mange år været markedsførende med produkter der anvendes til renovering af bl.a bevaringsværdige og fredede bygninger. Produkterne kan med fordel også anvendes til nybyggeri på grund af de gode materialefysiske egenskaber:

  • Stor smidighed ved brug
  • Stor elasticitet og vedhæftning
  • Stor trækstyrke
  • God porøsitet, som giver gode isolerings-og fugtforhold.

Vi har stor erfaring i at vejlede i anvendelsen af vores produkter. Vi påtager os ikke noget rådgiveransvar – men kan henvise til en række dygtige teknikere, som findes landet over.

Blanding 

Kalkvand kan fremstilles på pladsen ved at blande 1 rumdel Rødvig Kulekalk (kalkdej) til 5 dele drikkevand. Delene sammenpiskes grundigt indtil kalkdejen er fuldstændig sammenblandet med vandet.

Blandingen henstår mindst i et døgn, hvorefter de hvide pigmenter er bundfældet og den klare mættede opløsning af calciumhydroxid – kalkvand Ca(OH)2 – står øverst i baljen. Det tilrådes at afdække baljen tæt med plastik, for at undgå luftens adgang, som ellers vil igangsætte hærdningen på oversiden i form af en hurtigt dannet hinde af kalkkrystaller CaCO3.

Kalkvandet suges eller øses meget forsigtigt over i spande, som lukkes med et tæt låg. Pas på ikke at rode så meget i kalkvandet, at de hvide pigmenter blander sig med kalkvandet. Efter at kalkvandet er aftømt kan processen gentages ved at tilsætte det samme mål drikkevand. Det tilrådes at stoppe efter 5. gang, derefter kan den hvide kalk bortkastet.

Udførelse 

Forstærkning af kalkpuds:
Såfremt krystalnettet på en bevaringsværdig kalkpuds er begyndt at gå i opløsning, kan mindre pudslag på nogle centimeter genopbygges ved tilførsel af kalkvand. Arbejdet skal udføres i skygge.

Væggene gennemvædes først med drikkevand helt ind til murværket. Så snart overfladen er holdt op med at skinne blankt påføres væggene rigeligt med kalkvand, og når pudsen er gennemvædet, trækkes kalkvandet med hele vejen igennem pudsen. Processen bør foretages så mange gange, som det er nødvendigt for, at en total opbygning af krystalnettet er sket hele vejen igennem. En temperaturforskel på nogle grader mellem afkølet kalkvand og et varmere murværk vil fremme processen, fordi koncentrationen af opløst Ca(OH)2 stiger med faldende temperatur.

Lasering med indfarvet kalkvand:
Væggene skal fugtes så meget at der undgås en for kraftig optørring. Bunden til lasering bør være så åben som mulig. Fx er facader der er pudset med kalk og kalkhydrauliskemørtler samt facader af hånd- eller blødstrøgne mursten med god sugeevne og ru porøs overflade, velegnede. Facader af hårde cementmørtler og tætte maskinmursten er ikke egnede.

Det anbefales at udføre prøver på den ønskede bund. Efter endt tørretid kan det færdige resultat vurderes.

Arbejdet skal udføres i én arbejdsgang og afsluttes på steder, hvor man ikke kan se farveforskelle, fx ved hjørner, ved indadgående vinduesåbninger, tagnedløbsrør og ved vandretliggende fremspring. Såfremt facaden er så stor at det ikke kan lade sig gøre at afslutte inden for en arbejdsperiode, bør man opmåle i passende felter og der lave sine samlinger nøjagtigt og lige.

Arbejdet udføres i skygge med svamp eller med kost.

Konsistensen kan reguleres ved at aftage eller tilsætte kalkvand. Under arbejdets udførelse skal det indfarvede kalkvand aktiveres konstant for at opnå en ensartet farvedækning. Lasering kan foretages en eller flere gange alt efter ønsket udseende, men behandlingen skal være optørret fra gang til gang.

Afslutning med kalkvand på facader:
Facader som er pudset/filtset med eller uden farve, laseret/-kalket med eller uden farve, samt brandhudsforstærket og laseret på facademursten, afsluttes med en eller flere gange kalkvand. Kalkvandsbehandlinger danner en naturlig beskyttelse, uden at være for tætte for den naturlige fugt- og damptransmission indefra, som disse facader kræver. Arbejdet skal udføres i skygge med kost eller ved sprøjtning.

Brugen af det gamle velkendte kalkvand >>vallen<< er igen kommet i søgelyset, fordi der ikke findes noget bedre til behandling af de gode mursten- og mørtelfacader, som kræver fri fugt og damptransmission. Arbejdet med kalkvand foretages normalt ikke under +5 °C, og det skal udføres i skygge. Ved tørre vægge forvandes der med almindeligt drikkevand. Kalkvand opbevares tæt for luftens adgang og frostfrit.

Vedligeholdelse:
Overflader laseret med kalkvand har normalt årelang holdbarhed. Uheldige påvirkninger som alger, udstødningsgasser i større mængder, mekaniske påvirkninger og lignende, kan medføre hurtigere misfarvning. Afskallinger af bunden hvorpå laseringen har fundet sted, vil kræve at det afskallede sted repareres med den samme mørtel, som har været anvendt ved oppudsningen. Mørtlen påføres forsigtigt, udelukkende på det beskadigede felt, og efter optørring laseres med samme kalkvand – kun på de reparerede felter. Laserede overflader patinerer med tiden. Tidspunktet for hvornår en rengøring/efterbehandling skal foretages må bero på individuelt skøn.

Anvendelsesbegrænsninger 

Kalkvand må kun benyttes ved temperatur +5 °C og arbejdet må ikke udføres i direkte sol.

Opbevaring 

Kalkvand opbevares med tætsluttende låg. Skal opbevares frostfrit. Holdbarheden er ubegrænset hvis dette er overholdt.

Du kan finde produktblad, sikkerhedsdatablad og ydeevnedeklaration til Rødvig Kalkvand ved at klikke på nedenstående billede.

De 10 bud for murværk

Undgå faldgruberne når du murer

Konsulentbistand

Kontakt os på +45 56 50 30 00 eller på info@kalk.dk

Tilmeld dig vores nyhedsbrev