RØDVIG KULEKALKMØRTEL K 100/750 (1:3) BIGBAG á 1000 kg

Ring for bestilling +45 56 50 30 00

Denne vare er p.t. ikke på lager og er derfor ikke tilgængelig.

Ring for pris og leveringstid på tlf.: 5650 3000

Produktbeskrivelse

Rødvig Kulekalkmørtel er en færdigblandet vådmørtel, der blot skal røres op med en passende vandmængde i ca. 5-10 min før brug. Den er blandet af 1 del Rødvig Kulekalk og 3 dele Kronhøj Mørtelsand med kornstørrelser på (0-1,0), (0-2,0) eller (0-5,0).

Anvendelsesområde

Rødvig Kulekalkmørtel har mindre trykstyrke end hydrauliske kalkmørtler og cementmørtler, men til gengæld har den en stor trækstyrke. Det gør, at den er velegnet til alle almindelige murerarbejder inden for restaurering, hvor det er afgørende, at mørtlen kan arbejde smidigt med huset, og hvor en alt for trykstærk mørtel omvendt kan risikere at beskadige huset. Rødvig Kulekalkmørtel kan anvendes både til opmuring, fugning og oppudsning.

Emballage

Vi sælger Rødvig Kulekalkmørtel i bigbags á 1000 kg. Ved ønske om dette kan du kontakte os direkte for pris.

Yderligere oplysninger

KALK A/S har igennem mange år været markedsførende med produkter der anvendes til renovering af bl.a bevaringsværdige og fredede bygninger. Produkterne kan med fordel også anvendes til nybyggeri på grund af de gode materialefysiske egenskaber:

  • Stor smidighed ved brug
  • Stor elasticitet og vedhæftning
  • Stor trækstyrke
  • God porøsitet, som giver gode isolerings- og fugtforhold.

Vi har stor erfaring i at vejlede i anvendelsen af vores produkter. Vi påtager os ikke noget rådgiveransvar – men kan henvise til en række dygtige teknikere, som findes  landet over.

Blanding

Før Rødvig Kulekalkmørtel anvendes skal den tilsættes vand og blandes i en tvangsblander eller med en langsomtgående boremaskine med piskeris i 5-10 min.

Denne mørteltype bruges og blandes af mange håndværkere på byggepladsen, hvilket absolut kan anbefales, idet vi mener, at det er vigtigt, at håndværkeren bliver kendt med de forskellige blandingsmetoder og samtidig kender råprodukterne til de mørtler, der arbejdes med. Hvis Rødvig Kulekalkmørtel blandes sammen med Rødvig Juramørtel Kh 100/400, er blandetiden ca. 20 min. En sammenblanding af disse to produkter kan bruges til at fremstille disse hydrauliske blandingsmørtler:

En sådan 2-komponent blandingsmetode er særlig relevant, når der arbejdes med indfarvede mørtler. Da pigmentet skal opløses i vand for at give en ensartet farve, er det kun den våde kulekalksmørtel, der kan leveres indfarvet, som så derefter kan blandes med den tørre Juramørtel komponent ved tilberedning af mørtlen ude på byggepladsen.

Det er en god idé at blande mørtlen nogle uger før brug. Derved vil Rødvig Kulekalkmørtlen blive mere sammenhængende.

Udførelse

Underlaget skal være helt rengjort, løse partikler og ikke fastsiddende puds skal fjernes. For at opnå den bedste vedhæftning for puds og lignende, skal underlaget være ru og sugende. Forvanding af underlaget er næsten altid nødvendig ved pudsning.

Anvendelsesbegrænsninger

Frysepunktssænkende midler eller andre tilsætningsstoffer bør ikke tilsættes. Mørtlen bør kun benyttes ved temperaturer over +5 °C. Anvendes mørtlen som pudsemørtel bør lagstykkelsen maksimalt være 2-3 gange den maksimale kornstørrelse pr. arbejdsgang. Ved større lagtykkelse er der risiko for revnedannelse.

Opbevaring 

I plastpose som er godt tillukket, så den kan holdes fugtig. Tåler ikke frost.

Du kan finde produktblad, sikkerhedsdatablad og ydeevnedeklaration til Rødvig Kulekalkmørtel K 100/750 ved at klikke på nedenstående billede

De 10 bud for murværk

Undgå faldgruberne når du murer

Konsulentbistand

Kontakt os på +45 56 50 30 00 eller på info@kalk.dk

Tilmeld dig vores nyhedsbrev