Afrensning – krav til bunden 

Afrensning af murflader, der tidligere har været behandlet med plast- eller cementbundne materialer, må renses til en fast bund. Afrensning foretages ved lavtryksspuling, hvor det er muligt. Arbejdet må udføres forsigtigt, således at murværket ikke beskadiges yderligere ved tilførsel af for store vandmængder. En evt. blanding med sand og efterfølgende spuling må ikke være så kraftig, at teglstenene ødelægges. Det tilrådes, at der i hver enkelt tilfælde udføres forsøg, indtil den rigtige fremgangsmåde for det pågældende murværk findes. Bygningsdele som vinduer, døre, gesimsled, bånd m.m., der ikke skal afrenses, skal afdækkes forsvarligt, inden behandling indledes.

Når afrensning har fundet sted foretages en reparation af områder med defekte og frostsprængte sten og fuger. Defekte sten udhugges, og der indmures nye hånd- eller blødstrøgne teglsten, der giver den bedste vedhæftning for en efterfølgende kalkning. Frostsprængte fuger udkradses til fast mørtel, min. 3-4 cm, hvorefter der foretages en omfugning. Eventuelle pudsede eller vandskurede partier, som har “råddent” puds, revner, etc. afhugges, hvorefter der foretages en nypudsning/vandskuring/filtsning. Partier eller mørtelfuger, som måtte være repareret med cement eller cementholdige mørtler, må udhugges og erstattes af kalkmørtel, idet kalken ikke kan hæfte rimeligt på cementholdige overflader. Overfladen på cementmørtler er tætte flader af silikater, som ophober fugt bag overfladen, og fugtoptagelse som langsomt fordamper. De mere åbne kalkmørtler afgiver fugten hurtigt igen. Kalkede flader med cementmørtelreparationer vil i fugtigt vejr fremstå med skjolder og efterfølgende afskalning og afsmitning.

Murreparationer

Efter udhugning af sten og fuger til fast og sund bund, renses murværket grundigt for gamle mørtelrester, støv etc., og der forvandes og mættes med vand indtil det punkt, hvor sten og fuger stadig er i stand til at opsuge lidt af mørtelvandet. Der mures med fuldstændig fyldte fuger, ligesom fugefyldning skal være fuldstændig. Der efterfuges eventuelt, og alle fuger trykkes let og skrabes med en træfugepind.

Pudsereparationer 

Murværket renses for støv og løse dele ved afbørstning, hvorefter fladerne udvandes. Fladerne udkastes og henstår ca. 1 uge ( se hærdningsforhold) hvorefter der afsluttes med puds. Alt puds bør kastes på for at opnå god vedhæftning og en kompakt puds.

Kilde: Øjvind Jørgensen, Frederikshavn.

Klik for flere referencer

De 10 bud for murværk

Undgå faldgruberne når du murer

Konsulentbistand

Kontakt os på +45 56 50 30 00 eller på info@kalk.dk

Tilmeld dig vores nyhedsbrev