Når man arbejder med tegl og mørtel, er det meget vigtigt, at mørtlen har en høj fleksibilitet. Kalkmørtel har de egenskaber der ønskes til tagarbejde, da den både er fleksibel og klæber godt til teglene.
Kalkmørtler har en lang tørretid/hærdningstid, så det er vigtigt, at den når at tørre helt op inden der kommer frost, så der kan opnås et tag, der kan ligge flot i mere end 100 år. Se hærdningsforhold

Hvis mørtlen får frost under tørretiden, vil kalkkrystallerne blive slået i stykker, men svindrevner og krakeleringer til følge.

Tagsten som skal påmures


Undersiden vaskes, hvorefter stenene druknes til de er gennemvædet. Derefter tages de op, og når vandet begynder at forsvinde fra overfladen, udkastes undersiden med en ren hydraulisk kalkmørtel, hvorefter de henlægges i skygge i mindst 1 uge.
Anvend Rødvig Juramørtel Kh 100/400

Påmuring


Påmuringen må ikke ske ved for kraftig udtørring eller for tæt på nattefrost. Påmuringsteglene druknes igen, og de tegl, som støder op til der hvor læggemørtelen hviler, vandes også godt. Hvis vejret bliver meget solrigt, eller der blæser tør luft, må man lægge våde sække over arbejdsstedet.
Anvend Rødvig Juramørtel KKh 20/80/475

Udvendig forskelling


Fladerne fugtes, og der skal tages højde for solen, vinden og frosten.
Anvend Rødvig Juramørtel KKh 20/80/475

Understrygning


Understrygning af tegltage udføres med det bedste resultat, lige efter en god regnvejrsdag eller regnbyge, og mens det stadigvæk er overskyet. En for hurtig udtørring må undgås.
Anvend 2 dele Rødvig Kulekalkmørtel K 100/750 og 1 del Rødvig Juramørtel Kh 100/400 (Rødvig2Comp KKh 50/50/575) med iblanding af fæhår

Klik for flere referencer

De 10 bud for murværk

Undgå faldgruberne når du murer

Konsulentbistand

Kontakt os på +45 56 50 30 00 eller på info@kalk.dk

Tilmeld dig vores nyhedsbrev