I 1987 begyndte vi som noget nyt at blande færdige kalkmørtler til flere store byggesager efter opskrift og forudgående laboratorieundersøgelse på Murværkscentret. Vi kan anbefale, at mørtlerne blandes på pladserne, idet vi mener, at det er vigtigt, at håndværkerne bliver kendt med de forskellige blandingsmetoder og samtidig kender råprodukterne til de mørtler, der arbejdes med. Ønskes færdige hydrauliske tørmørtler kan disse købes i både sække á 25 kg, bigbags á 1000 kg samt i silo.

Kalkmørtel og hydraulisk kalkmørtel

II det følgende skal omtales 4 mørteltyper, som der er indhentet gode erfaringer med. De er her benævnt type: III, IV, V og VI.

Bemærk at der for så vidt angår rummål anvendes blandingsforhold gældende for vores Rødvig Jurakalk; idet kalkens massefylde har betydning for blanding efter denne metode:
Rødvig Juramørtel Kh 100/400 – Type III
Rødvig2Comp KKh 50/50/575 – Type IV
Rødvig Juramørtel KKh 35/65/500 – Type V
Rødvig Juramørtel KKh 20/80/475 – Type VI

Forbrug

En god tommelfingerregel til beregning af forbrug af mørtel i vægtmål er at gange antallet af kvadratmeter overflade med lagtykkelsen i millimeter med 1,6 kg. Altså: m2 x mm x 1,6= kg

Ved gennemgribende vedligeholdelsesarbejder, specielt bevaringsværdige og fredede bygninger, tilrådes det at have en tekniker med i opgaven, der er fortrolig med den slags arbejde. For så vidt angår kirker henvises til ”Bekendstgørelse af lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde”, samt ”Kongelig anordning nr. 136 af 11. april 1953 om vedligeholdelse af og tilsyn med kirkebygninger m.v.”. Yderligere oplysninger kan findes på www.retsinformation.dk eller ved henvendelse til Nationalmuseet.

Klik for flere referencer

De 10 bud for murværk

Undgå faldgruberne når du murer

Konsulentbistand

Kontakt os på +45 56 50 30 00 eller på info@kalk.dk

Tilmeld dig vores nyhedsbrev