Rødvig Juramørtel KKh 35/65/500 (0-2,0) eller Rødvig Juramørtel KKh 20/80/475 (0-2,0) er velegnet til fuger omkring vinduer og døre, i det den kan tætne fugen og samtidig lade fugt indefra fordampe. Mørtlen forhandles i 25 kg. sække.

Væsentlige forudsætninger for et godt resultat

1. Vinduer og døre skal have en kvalitet så de ikke svinder eller slår sig.

2. En udfræset mørtelrille ca. 10 – 20 mm inde i karmens yderside er en fordel.

3. Afstand mellem vinduer/døre og mur skal være omkring 10 mm.

4. Der skal stoppes med tjæret værk mindst 30 mm fra yderside som skal stoppes sa hårdt, at det danner en fast bund for mørtlen uden at det spænder for hårdt pa trækarmen.

5. Mørtlen blandes i en tvangsblandemaskine med passende vandmængde i 20 minutter, så det bliver plastisk. Den opblandede mørtel skal bruges indenfor ca. 2 timer.

Der kan blandes fæhår i mørtlen. Fæhår leveres i bundter pa ca. 175-250 gr., som klippes i ønskede længder, normalt mellem 10 og 20 mm. Forbrug: 1 bundt fæhår (ca. 250 g.) rækker til ca. 1 hl. mørtel.

Mørtlen fuges med fugeske, og der udfyldes med mørtel til ca. 10 mm fra ydersiden. Efter passende tørretid (ca. 1/2 time) trykkes fugen godt og grundigt og de sidste 10 mm udfuges, trykkes, glittes og afrettes pænt. Når det er tørret tilpas, børstes det med en tør børste.

Arbejdet må ikke udføres i frostperioder. I hardningsperioden skal der skærmes af for sol og vind.

Klik for flere referencer

De 10 bud for murværk

Undgå faldgruberne når du murer

Konsulentbistand

Kontakt os på +45 56 50 30 00 eller på info@kalk.dk

Tilmeld dig vores nyhedsbrev