RØDVIG JURAKALK - 25 kg

212,50 DKK inkl. moms

Produktbeskrivelse

Rødvig Jurakalk er fremstillet af en naturligt lerholdig kalksten. Kalkstenen bliver brudt i åbent brud og herefter knust og brændt i en roterovn ved ca. 1000 °C. Herefter bliver den brændte kalk formalet til et fint tørt pulver, som udgør det aktive stof, Hydraulisk Kalk, der hærder ved tilsætning af vand.

Rødvig Jurakalk er en ren tørkalk til opgaver, hvor der skal blandes helt specielle mørtler.

Anvendelsesområde

Rødvig Jurakalk har en række gode egenskaber som placerer den mellem den traditionelle kulekalk og portlandcementen. Den har derfor mange anvendelsesmuligheder i hele byggesektoren:

 • Den er finkornet og giver derfor en meget sej og smidig mørtel, som både har en stor trykstyrke og en forbavsende stor trækstyrke – egenskaber som har betydning for murværkets styrke og for mørtlernes evne til at følge murværkets bevægelse.
 •  Også i hærdet tilstand er den elastisk og smidig, hvorved revner i vedhæftningszonen og i pudslaget bedre kan undgås.
 •  Den er »mild«, hvilket er særlig vigtigt, når den anvendes som blandingsmørtel. Det giver mindre risiko for misfarvninger af natursten eller udblomstringer på teglsten.
 • Juramørtel danner krystaller og giver et åbent porenet, som har betydning for vand og vanddamppassage og derved også for holdbarheden af mørtel og kalklag.
 • Den er særdeles velegnet til fuge- og vandskuringsmørtel og som blandingsmørtel for teglgulve, sarte natursten og tegltage.
 • Den er et foretrukket bindemiddel til puds på grund af dens store trækstyrke.
 • Endelig kan den bruges som tilsætning til pumpebeton og færdigbeton, for at undgå revner i vedhæftningszonen.

Med disse egenskaber er Rødvig Jurakalk en nøglekomponent i størstedelen af vores mørtelblandinger til både opmuring, fugning og oppudsning.

Emballage

Leveres  i 25 kg (36-42 liter) poser. Ved store opgaver kan vi også levere den i silo. Ved ønske om dette kan du kontakte os direkte for pris.

Yderligere oplysninger

KALK A/S har igennem mange år været markedsførende med produkter der anvendes til renovering af bl.a bevaringsværdige og fredede bygninger. Produkterne kan med fordel også anvendes til nybyggeri på grund af de gode materialefysiske egenskaber:

 • Stor smidighed ved brug
 • Stor elasticitet og vedhæftning
 • Stor trækstyrke
 • God porøsitet, som giver gode isolerings- og fugtforhold.

Vi har stor erfaring i at vejlede i anvendelsen af vores produkter. Vi påtager os ikke noget rådgiveransvar – men kan henvise til en række dygtige teknikere, som findes landet over.

Blanding

Rødvig Jurakalk indgår i en lang række af vores færdigblandede produkter. I det følgende skal omtales 4 mørteltyper, som vi har gode erfaringer med, og hvori Rødvig Jurakalk indgår. De er her benævnt som type: III, IV, V og VI.

Bemærk at der for så vidt angår rummål anvendes blandingsforhold gældende for vores Rødvig Jurakalk; idet kalkens massefylde har betydning for blanding efter denne metode:

1½:3        (Kh 100/400 – Type III)
2:1½:9     (KKh 50/50/575 – Type IV)
1:1½:6     (KKh 35/65/500 – Type V)
1:3:9        (KKh 20/80/475 – Type VI)

Forbrug:
En god tommelfingerregel til beregning af forbrug af mørtel i vægtmål er, at gange antallet af kvadratmeter overflade med lagtykkelsen i millimeter med 1,6 kg. Altså: m2 x mm x 1,6 = kg

Type: Type III

Rødvig Juramørtel Kh 100/400:

Blanding rummål: 1½:3. 1½ del Rødvig Jurakalk og 3 dele Kronhøj Mørtelsand. Tørblandes og tilsættes vand i passende mængde. Blandes i tvangsblander i 20 min.

Anvendelse: Ren hydraulisk kalkmørtel er velegnet til udvendige arbejder, udkast på rygnings- og gratsten, sålbænke og fremspringsafslutninger, sokkelpuds, samt velegnet til blanding med kulekalksmørtel.

Type: Type IV

Rødvig Juramørtel KKh 50/50/575:

Blanding rummål: 2:1½:9. Som 2 komponent: 2 dele Rødvig Kulekalkmørtel af type I (K 100/750) og 1 del hydraulisk kalkmørtel af type III (Kh 100/400). Blandes i tvangsblander i 20 min. Fra bunden: 2 dele Rødvig Kulekalk, 1½ del Rødvig Jurakalk og 9 dele Kronhøj Mørtelsand. Det foreslås at tørblande 3 dele sand med 1½ del Jurakalk, hvorefter de 2 dele kalk tilsættes og til sidst de resterende 6 dele sand, samt den nødvendige vandmængde. Blandes i tvangsblander i 20 min.

Anvendelse: Denne mørtel kan med fordel bruges til indvendigt arbejde, og er endvidere velegnet til understrygning af tegltage. Den bør ikke bruges til udvendigt arbejde.

Type: Type V

Rødvig Juramørtel KKh 35/65/500:

Blanding rummål: 1:1½:6. Som 2 komponent: 1 del Rødvig Kulekalkmørtel af type I (K 100/750) og 1 del hydraulisk kalkmørtel af type III (Kh 100/400). Blandes i tvangsblander i 20 min. Fra bunden: 1 del Rødvig Kulekalk, 1½ del Rødvig Jurakalk og 6 dele Kronhøj Mørtelsand. Det foreslås at tørblande 1½ del Jurakalk med 3 dele sand, hvorefter kulekalken og det sidste sand tilsættes, samt den nødvendige vandmængde. Blandes i tvangsblander i 20 min.

Anvendelse: Denne mørtel er velegnet til opmuring af kridtsten, læggemørtel  for indvendige tegl- og naturstensgulve, til udvendig pudsning og sække- vandskuring af facader.

Type: Type VI

Rødvig Juramørtel KKh 20/80/475:

Blanding rummål: 1:3:9. Som 2 komponent: 1 del Rødvig Kulekalkmørtel af type I (K 100/750) og 2 dele hydraulisk kalkmørtel af type III (Kh 100/400). Blandes i tvangsblander i 20 min. Fra bunden: 1 del Rødvig Kulekalk, 3 dele Rødvig Jurakalk og 9 dele Kronhøj Mørtelsand. Det foreslås at tørblande 3 dele Jurakalk med 5 dele sand, hvorefter kulekalken og det sidste sand tilsættes, samt den nødvendige vandmængde. Blandes i tvangsblander i 20 min.

Anvendelse: Denne mørtel er velegnet til opmuring, lægning af rygnings- og gratsten, tagsten på murværk og kamme, samt som læggemørtel for indvendige tegl- og natursten. Endvidere som grovpuds af udvendige facader, samt pudsning og fugning.

Anvendelsesbegrænsninger

Arbejde med Rødvig Jurakalk anbefales kun ved temperaturer over +5 °C og under +20 °C, og det må ikke udføres i direkte sol.

Opbevaring

Rødvig Jurakalk opbevares tørt og hævet fra underlaget på paller med ventilation på alle sider så kondens undgås.

Du kan finde produktblad, sikkerhedsdatablad og ydeevnedeklaration til Rødvig Jurakalk ved at klikke på nedenstående billede

De 10 bud for murværk

Undgå faldgruberne når du murer

Konsulentbistand

Kontakt os på +45 56 50 30 00 eller på info@kalk.dk

Tilmeld dig vores nyhedsbrev