Rødvig Sandkalk

137,50 DKK2.186,25 DKK inkl. moms

Farve
Ryd

Produktbeskrivelse 

Rødvig Sandkalk er en kalkmælk tilsat finkornet sand til særlige kalkningsopgaver. Den er blandet af Rødvig Kulekalk og Kronhøj Mørtelsand nr. 00 (0,0-0,3) eller nr. 000 (0,0-0,1) og kalkvand. Produktet er klar til brug og skal blot piskes godt igennem inden og under brug.

Anvendelsesområde

Rødvig Sandkalk har pga. sandindholdet en tykkere konsistens end almindelig kalkmælk. Den er derfor velegnet til første strygning af nypudsede facader og af andre overflader, hvor der er behov for at skabe en bedre bund for efterfølgende strygninger. Det kan reducere antallet af lag, der er behov for at påføre. Den kan også anvendes indvendigt til opfriskning af vægge og lofter, som er afsluttet med Rødvig Finpuds.

Emballage

Vi sælger Rødvig Sandkalk i 13 liters plastspande (ca. 18 kg) med tætsluttende låg.

Sandkalk kan leveres indfarvet med kalkægte farver i nuancer efter eget ønske. 

Yderligere oplysninger 

KALK A/S har igennem mange år været markedsførende med produkter der anvendes til renovering af bl.a bevaringsværdige og fredede bygninger. Produkterne kan med fordel også anvendes til nybyggeri på grund af de gode materialefysiske egenskaber:

  • Stor smidighed ved brug
  • Stor elasticitet og vedhæftning
  • Stor trækstyrke
  • God porøsitet, som giver gode isolerings- og fugtforhold.

Vi har stor erfaring i at vejlede i anvendelsen af vores produkter. Vi påtager os ikke noget rådgiveransvar – men kan henvise til en række dygtige teknikere, som findes landet over.

Blanding 

Til tilberedning af sandkalk på pladsen fremskaffes et passende antal spande vellagret Rødvig Kulekalk, et passende antal spande kalkvand samt et passende antal poser med Kronhøj Mørtelsand i den fraktion man ønsker.

Til fremstilling af sandkalk blandes:
4 dele kalkdej
1 del kvartssand
3 dele kalkvand

Blandingen omrøres grundigt i en balje med fx en boremaskine, påsat piskeris.

Sandkalken bør tilberedes i god tid før brug og opbevares i plastikspande med tætsluttende låg for at undgå luftens adgang, idet luft vil igangsætte hærdning på oversiden i form af en hurtig dannet hinde af kalkkrystaller CaCO3.

Omrøring af sandkalk med farve, fortages på samme måde som med kalkmælk.

Udførelse

Rødvig Sandkalk er velegnet som bund for efterfølgende kalkmælksbehandling. Den er også velegnet som afsluttende lag, på pænt afrettet bund. Rødvig Sandkalk kan leveres med og uden farve.

Forbehandling:
Facaderne renses for mørtelstænk eller lignende, uden brug af syre.

Forvanding:
Forvanding af bund foretages med en slange med strålespids indstillet til spredning. Der vandes et passende murstykke indtil væggene spejler (må ikke sejle) og derefter bliver matte.

Forbehandling med kalkvand:
Det tilrådes, efter forvandingen, at stryge eller sprøjte en gang kalkvand på muren før selve kalkningen skal finde sted. Kalkvand tjener som en naturlig grunder, samtidigt trækker den lidt ind i den fugtige puds. Forvandingen sikrer, at der kan sandkalkes vådt i vådt, hvorved sandkalken løber bedre sammen, uden stød og striber.

Behandling med sandkalk skal udføres uden ophold til steder hvor skel naturligt ikke ses, fx en side af gangen. Der kan afbrydes ved tagnedløb eller gesimsfremspring. Ved sandkalkning skal der røres konstant i spanden, da det sidste i spanden ellers vil blive for kraftigt. Ved afbrydelse eller efter endt brug, skal spanden lukkes med tætsluttende låg. Sandkalkning foretages 1 eller 2 gange, normalt med 1-3 dages mellemrum. Når fuld dækning er opnået fortsættes med efterfølgende behandlinger. Hvor sandkalk er brugt som slutbehandling afsluttes med kalkvand. Sandkalkning foretages med filtsesvamp eller med kalkkost. Efterfølgende behandlinger må ikke ske før den foregående behandling er optørret (hærdet), normalt efter ca. 1 dag.

Tidspunkt for udførelse:
Bedste tidspunkt at arbejde med kalkbaserede produkter er forårs- eller efterårsmånederne, i hvilke den relative luftfugtighed vil ligge på 65-75%

Anvendelsesbegrænsninger 

Arbejde med Rødvig Sandkalk anbefales kun ved temperatur over +5 °C og max +25 °C. Arbejdet må ikke udføres i direkte sol.

Opbevaring 

Rødvig Sandkalk skal opbevares med tætsluttende låg. Tåler ikke frost.

Du kan finde produktblad, sikkerhedsdatablad og ydeevnedeklaration til Rødvig Sandkalk ved at klikke på nedenstående billede

De 10 bud for murværk

Undgå faldgruberne når du murer

Konsulentbistand

Kontakt os på +45 56 50 30 00 eller på info@kalk.dk

Tilmeld dig vores nyhedsbrev