Rødvig Kulekalk - årgang 2016 - 25 kg

(langtidslagret)

550,00 DKK inkl. moms

Produktbeskrivelse 

Rødvig kulekalk er en hvid kalkdej (calciumhydroxid, Ca (OH)2), som, i modsætning til hydraulisk kalk, hærder ved tilførsel af luft (optagelse af CO2).

Den er fremstillet af Faxe stykkalk, som er læsket med vand og lagret i et underjordisk kuleanlæg i min. 2 år. Den lange lagring får kalkpartiklerne til at findele sig til en størrelse på under 0.01 mm. Dette giver kulekalken en særlig god hæftningsevne og stor smidighed.

Til særligt krævende opgaver vil det være en fordel at anvende kulekalk, som er lagret i mindst 5 år. Herved er kalken endnu mere findelt og smidig. Vi har gemt store mængder kulekalk, som er ekstra lagret, og vi kan tilbyde kulekalk, som er læsket helt tilbage i 1994 og 1995.

Anvendelsesområde

Rødvig Kulekalk er mest udbredt til almindelig hvidkalkning, hvor kalkdejen blot skal oprøres i vand i forholdet 1:5. Derudover kan Rødvig kulekalk anvendes til både fugning, pudsning og opmuring, og indgår derfor i en lang række af vores færdigblandede produkter, som Rødvig KalkmælkSandkalk, Kalkvand og diverse mørtelblandinger – både i rene og indfarvede varianter.

Emballage

Rødvig Kulekalk bliver leveret som en hvid dej med klart kalkvand øverst i 20 liters spande (25 kg) med tætsluttende låg.

Yderligere oplysninger 

KALK A/S har igennem mange år været markedsførende med produkter der anvendes til renovering af bl.a bevaringsværdige og fredede bygninger. Produkterne kan med fordel også anvendes til nybyggeri på grund af de gode materialefysiske egenskaber:

  • Stor smidighed ved brug
  • Stor elasticitet og vedhæftning
  • Stor trækstyrke
  • God porøsitet, som giver gode isolerings- og fugtforhold.

Vi har stor erfaring i at vejlede i anvendelsen af vores produkter. Vi påtager os ikke noget rådgiveransvar – men kan henvise til en række dygtige teknikere, som findes landet over.

Blanding 

Rødvig Kulekalk indgår i en lang række af vores færdigblandede produkter, men du kan også selv fremstille din kalkmælk, kalkvand og diverse mørtler med Rødvig Kulekalk. Nedenstående er en beskrivelse af, hvordan du gør dette.

Til kalkmælk:
Til fremstilling af kalkmælk blandes den vellagrede vådlæskede Rødvig Kulekalk sammen med kalkvand i en stærk fortyndet opløsning ca. 1 del kalkdej : 5 dele kalkvand til en kalkkoncentration på ca. 15%, hvilket ikke bør overskrides.

Kalkdejen omrøres grundigt med kalkvandet i en balje med eksempelvis en boremaskine påmonteret et piskeris.

Kalkmælken bør tilberedes minimum 1 døgn før brug og opbevares i plastikspande med tæt låg for at undgå luftens adgang, der ellers vil igangsætte hærdningen på overfladen i form af en hurtig dannet hinde af kalkkrystaller CaC03.

Til kalkvand:
Kalkvand kan fremstilles på pladsen ved at blande 1 rumdel Rødvig Kulekalk (kalkdej) til 5 dele drikkevand. Delene sammenpiskes grundigt indtil kalkdejen er fuldstændig sammenblandet med vandet. Blandingen henstår mindst et døgn, hvorefter de hvide pigmenter er bundfaldet og den klare mættede opløsning af calciumhydroxid-kalkvand Ca(OH)2, står øverst på baljen. Det tilrådes at afdække baljen tæt med plastik for at undgå luftens adgang, som ellers vil igangsætte hærdningen på oversiden i form af en hurtigt dannet hinde af kalkkrystaller CaCO3.

Kalkvandet suges eller øses meget forsigtigt over i spande som lukkes med tæt låg. Pas på ikke at rode så meget i kalkvandet at de hvide pigmenter blander sig med kalkvandet.

Efter at kalkvandet er aftømt, kan processen gentages ved at tilsætte det samme mål drikkevand. Det tilrådes at stoppe efter 5. gang, derefter kan den hvide kalk bortkastet.

Til Grundkalkning (svumning):
1 del Kronhøj Mørtelsand nr. 00 (0,0-0,3 mm)
4 dele læsket Rødvig Kulekalk (kalkdej)

Fortyndes med kalkvand til passende strygekonsistens afhængig af bundens beskaffenhed (omtrent som ylette eller lign.).

Inden kalkning fugtes muren med kalkvand. Overfladen må ikke være blankvåd. Hærder på min. 4-5 døgn.

Til kalkmørtel (Rødvig Kulekalkmørtel), 1:3:
1 del Rødvig Kulekalk (for eksempel plastspand 25 kg.) og 3 dele Kronhøj Mørtelsand. Ved oprøring af mindre portioner bruges en murerbalje og mørtlen røres op med et piskeris. Først hældes 1 spand sand i, derefter kalken og så de sidste to spande sand. Mørtelmassen piskes godt igennem i ca. 5 min. så mørtlen bliver godt luftet. Ved større portioner anvendes tvangsblander hvor doseringen bør foregå som foran nævnt.

Til kalkmørtel (Rødvig Finpuds), 1:1:
1 del Rødvig Kulekalk (for eksempel plastspand 25 kg.) og 1 del sand i kornstørrelse 0-0,3 mm. Ved oprøring af mindre portioner bruges en murerbalje og mørtlen røres op med et piskeris. Først hældes 1 spand sand i, derefter kalken. Mørtelmassen piskes godt igennem i ca. 5 min., så mørtlen bliver godt luftet. Ved større portioner anvendes tvangsblander, hvor doseringen bør foregå som foran nævnt.

Anvendelsesbegrænsninger

Arbejde med Rødvig Kulekalk anbefales kun ved temperaturer over +5 °C og under +20 °C, og det må ikke udføres i direkte sol.

Opbevaring 

Rødvig Kulekalk skal opbevares med tætsluttende låg. Tåler ikke frost. Holdbarheden er ubegrænset, hvis dette er overholdt.

Du kan finde produktblad, sikkerhedsdatablad og ydeevnedeklaration til Rødvig Kulekalk ved at klikke på nedenstående billede.

De 10 bud for murværk

Undgå faldgruberne når du murer

Konsulentbistand

Kontakt os på +45 56 50 30 00 eller på info@kalk.dk

Tilmeld dig vores nyhedsbrev