En tredjdel af murværket er mørtel, så når man vælger sin mørtel er det vigtigt at:

 1. se på det etiske udtryk
 2. vælge den korrekte grovhed
 3. vælge den korrekte farve
 4. samt at klarlægge om fugen er/skal være tilbagetrukket, skrabet eller buet udad

Anbefalinger til omfugning
Ved omfugning er det vigtigt, at murværkets eksisterende fuger kradses ud i en dybde på ca. 20 mm, og det er nødvendigt en rensning ved hjælp af trykluft for at fjerne støv og gamle mørtelrester. Derefter bør fugerne forvandes forud for den efterfølgende omfugning. Det er vigtigt at fugerne fyldes godt ud med den nye mørtel, og derefter bør de rettes af med en træfugepind og efterlades skrabede og åbne (skrabefuge). Senere, når mørtelresterne er hvidtørre, kan murværket renses med en tør og stiv kost.

Forbrug af mørtel til fugning
Fugning af mur med teglsten (228x108x55mm)

 • 15 mm dybde: Ca. 7 kg pr. m²
 • 20 mm dybde: Ca. 9,6 kg pr. m²

Rødvig Juramørtel KKh 35/65/500 eller Rødvig Juramørtel KKh 20/80/475 er velegnet til fuger omkring vinduer og døre idet den kan tætne fugen og samtidig kan fugt indefra hurtigt fordampe ud. Styrken på mørtlen skal vælges ud fra stentype, vinduestype (gammelt eller nyt træ) og huset placering i forhold til vind og vejr. Mørtlen forhandles i 25 kg. sække. Vi anbefaler som udgangspunkt kornstørrelsen 0-2,0mm, men det er det endelige udtryk, der er afgørende for hvilken kornstørrelse der skal vælges.

Væsentlige forudsætninger for et godt resultat

 1. Vinduer og døre skal have en kvalitet så de ikke svinder eller slår sig.
 2. En udfræset mørtelrille ca. 10 – 20 mm inde i karmens yderside er en fordel.
 3. Afstand mellem vinduer/døre og mur skal være omkring 10 mm.
 4. Der skal stoppes med tjæret værk mindst 30 mm fra yderside som skal stoppes så hårdt, at det danner en fast bund for mørtlen uden at det spænder for hårdt på trækarmen.
 5. Mørtlen blandes i en tvangsblandemaskine med passende vandmængde i 20 minutter, så det bliver plastisk. Den opblandede mørtel skal bruges indenfor ca. 2 timer.

Der kan blandes fæhår i mørtlen, det øger smidigheden i mørtlen. Fæhår leveres i bundter pa ca. 175-250 gr., som klippes i ønskede længder, normalt mellem 10 og 20 mm. Forbrug: 1 bundt fæhår (ca. 250 g.) rækker til ca. 100 liter mørtel (160 kg).

Mørtlen fuges med fugeske, og der udfyldes med mørtel til ca. 10 mm fra ydersiden. Efter passende tørretid (ca. 1/2 time) trykkes fugen godt og grundigt og de sidste 10 mm udfuges, trykkes, glittes og afrettes pænt. Når det er tørret tilpas, børstes det med en tør børste. Vi anbefaler at trykke fugen med en træfugepind – IKKE med en kugle.

Arbejdet må ikke udføres i frostperioder. I hærdningsperioden skal der skærmes af for sol og vind. Se hærdningsforhold

Klik for flere referencer

De 10 bud for murværk

Undgå faldgruberne når du murer

Konsulentbistand

Kontakt os på +45 56 50 30 00 eller på info@kalk.dk

Tilmeld dig vores nyhedsbrev