Arbejdsudførelse

Bruges hvor der ønskes en bedre bund for efterfølgende kalkbehandling, eller som forbehandling på en vanskelig bund, hvor kalken har svært ved at holde f.eks. en bund af kalkcementmørtler. Sandkalk kan også bruges som afsluttende behandling – med eller uden farve.

Forbehandling

Facaderne renses for mørtelstænk eller lignende, uden brug af syre.

Forvanding

Forvanding af bund foretages med slange med strålespids indstillet til spredning. Der vandes et passende murstykke indtil væggene spejler (må ikke sejle) og derefter bliver matte.

Forbehandling med kalkvand

Det tilrådes, efter forvandingen, at stryge eller sprøjte en gang kalkvand på muren før selve kalkningen skal finde sted. Kalkvand tjener som en naturlig grunder, samtidigt trækker den lidt ind i den fugtige puds. Forvandingen sikrer, at der kan sandkalkes vådt i vådt, hvorved sandkalken løber bedre sammen, uden stød og striber. Behandling med sandkalk skal udføres uden ophold til steder hvor skel naturligt ikke ses f.eks. en side ad gangen. Der kan afbrydes ved tagnedløb eller gesimsfremspring. Ved sandkalkning skal der røres konstant i spanden, da det sidste i spanden ellers vil blive for kraftigt. Ved afbrydelse eller efter endt brug, skal spanden lukkes med tætsluttende låg. Sandkalkning foretages 1 eller 2 gange, normalt med 1-3 dages mellemrum. Når fuld dækning er opnået fortsættes med efterfølgende behandlinger. Hvor sandkalk er brugt som slutbehandling afsluttes med kalkvand. Sandkalkning foretages med filtse svamp eller med kalkkost. Efterfølgende behandlinger må ikke ske før den foregående behandling er optørret (hærdet), normalt efter ca. 1 dag.

Tidspunkt for udførelse

Bedste tidspunkt for arbejder med kalkbaserede produkter er forårseller efterårsmånederne, i hvilke den relative luftfugtighed vil ligge på 65-75%. Se hærdningsforhold.

Klik for flere referencer

De 10 bud for murværk

Undgå faldgruberne når du murer

Konsulentbistand

Kontakt os på +45 56 50 30 00 eller på info@kalk.dk

Tilmeld dig vores nyhedsbrev